Arkitektur - illustration
Arkitektur

Urban Factory arbetar med arkitektur och byggnadsprojektering som är anpassad till den specifikt givna platsen och beställarens vision – det gäller såväl nybyggnation som om- och tillbyggnader

Pildammskolan blir konstmuseum
Pildammskolan blir konstmuseum
Pildammskolan från 1920-talet blir det nya Malmö konstmuseum med hjälp av en modern tillbyggnad som innehåller café, butik och klimatiserade utställningsrum.

Ventialtionsbyggnad
Ventilationsbyggnad
Nöjesteatern i Malmö förnyade hela sitt ventilationssystem. I samband med detta uppfördes en tillbyggnad i koppar. Industriell karaktär möter skulptural form och blir en spännande arkitektonisk helhet.

Vinterbild
Tillbyggnad av nationalromantisk villa i Lund
Byggnaden har flera fritt grupperade delgestalter som knyter an till traditionell fasadartikulering.

Fritidshus
Fritidshus bohuslän
nytt fritidshus- bohuslän, byggår; 2010-2011

ombyggnad "hommage a´villa snellman" Entré
ombyggnad "hommage a´villa snellman"

hommage á Renée Mackintosh
Fast inredning
"hommage á Renée Mackintosh", ombyggnad
byggår: 2009-2010


Inredning
"hommage á Renée Mackintosh", ombyggnad
byggår: 2009-2010