Artefakt - illustration
Artefakt

Urban Factory arbetar med utveckling och formgivning av stadsrummets alla möbler – från bänkar, papperskorgar till pumpstationer, nätbyggnader och belysning

Torgmöbler
Gatumöbler i Malmö
Malmö stad har arbetat fram en familj av möbler för stadens offentliga platser. Här på Stortorget finns tre av dem - formgivna av Urban Factory/Thomas Hellquist

Papperskorg
Papperskorg Malmö
När Malmö stads gatukontor experimenterade med sopsug togs en särskild papperskorg fram anpassad till sopbilens ”sugsnabel”.

Pumpstation
Pumpstation 1
Pumpstationen för Vattenverket i Västra hamnen i Malmö är inspirerad av närheten till havet: ”sjöborren” har blivit ett landmärke som många känner till.