Urban Factory
är en grupp arkitekter och planerare som du träffar på vårt kontor i Karlskrona, på din ort eller genom vår hemsida.

Vi älskar rummet
“...enligt Gallilei och Newton är rummet orsak till
kroppars tröghet”

med ett experimentellt
förhållningssätt förmedlar vi kunskaper och utvecklar
projekt om stadens rum och innehåll

tillsammans
med våra beställare formulerar vi idéer i text och bild samt presenterar lösningar både med datorns hjälp och för hand


Här nedan finner du information om oss i Urban Factory
 
Amanda Fröler

amanda fröler
Född på åttiotalet i Stockholm
P
laneringsarkitektstuderande MSA
Startade Urban Factory 2010

  

Thomas Hellquist

thomas hellquist
Född på fyrtiotalet i Göteborg
Arkitekt SAR/MSA, fil. mag., forskningsledare vid BTH
A
rkitektexamen LTH 1976
Varit verksam som chef för Form/Design Center, som utställningschef på Arkitekturmuseet, som gästprofessor i arkitektur och gestaltning vid BTH samt drivit egen verksamhet sedan 1978
Startade Urban Factory 2010

 
  
Maria Rundqvist

maria rundqvist
Född på sjuttiotalet i Stockholm
Planeringsarkitekt MSA
Planeringsarkitektexamen BTH 2005
Varit anställd på Boverket och BTH samt drivit egen verksamhet sedan 2008
Startade Urban Factory 2010

  
Thomas Hellquist

katinka schartau
Född på femtiotalet i Stockholm
Arkitekt SAR/MSA, universitetsadjunkt i Fysisk Planering vid BTH
Arkitektexamen KTH 1983, specialstudier på Konstfack
Varit anställd på Länsstyrelsen, kommun och privat samt drivit egen verksamhet sedan 1995
Undervisat design vid Växjö Universitet mellan åren 2001-2006
Startade Urban Factory 2010

  
Simon Tirkel

simon tirkel
Född på åttiotalet i Linköping
P
laneringsarkitektstuderande MSA
Startade Urban Factory 2010