Arkitektur - illustration


Planering
Urban Factory arbetar med planeringsfrågor på olika nivåer - från idé- och konceptplanering i tidiga skeden till processerna kring översiktsplanering, fördjupningar av ÖP och detaljplanering.

Det människovänliga rummet
Omvandling av en stadsdel i Hanoi med fokus på den mänskliga skalan. När staden är rik på sociala, människovänliga rum skapas en stad för människor, inbegripet alla våra behov. Resultatet blir inte bara en stad att leva i utan också en stad av liv.

Planillustration Koncept Kollektivtrafik

BalkongMarknad GatuförsäljareSittplats

Lek Stadsfest

Handel

Kväll i Hanoi

Stadskarta