Kultur - illustration
Stadsutveckling

Urban Factory arbetar med stadsutvecklingsprojket - från ”stadsstädning” av enstaka stadsrum och kvarter till vitalisering av sammanhängande stadsdelar och citykärnor samt utveckling av nya stadsområden

Kulturkvarteren i Karlskrona
förslag till omvandling av Borgmästarekajen/Borgmästaregatan
Kulturkvarteren Karlskrona

Kulturkvarteren Karlskrona

Kulturkvarteren Karlskrona

Kulturkvarteren Karlskrona

Kulturkvarteren Karlskrona
Kulturkvarteren Karlskrona