Urban Factory arrangerar pedagogiska workhops för arkitekter, planerare, ekonomer, administratörer, politiker och andra som arbetar med planering och stadsbyggnadsfrågor. Vi kommer till er och ni väljer vilka frågor ni vill fördjupa er inom.
Våra workshops
En introducerande föreläsning inleder alla workshops,
som följs av arbete i mindre grupper där
frågor behandlas experimentellt och skissartat.
Slutligen följs arbetet upp i seminarieform, där
resultaten diskuteras, värderas och sammanfattas.

Teambuilding
En workshop kan vara ett inspirationstillfälle där
en arbetsgrupp sammansvetsas och inspireras att
arbeta mot gemensamma mål. Samtidigt ges
varje enskild deltagare en möjlighet att förvärva
kunskaper om bl a gestaltning och stadsbyggande.

Platsanpassad workshop
Workshopen planeras och läggs upp tillsammans
med beställaren med utgångspunkt från en
speciell fråga eller ett planeringsproblem. Vi har
även färdiga förslag på ämnen och upplägg.